SK Severka Šumperk & DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk pořádají

Přebor škol v orientačním běhu 2012/2013

podzimní kolo, 24. října 2012, Tyršův stadion Šumperk

Rozpis závodu

Přebor škol v orientačním běhu 2012/2013

Podzimní kolo, 24. 10. 2012

Pořadatel:
DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum:
24. října 2012 (středa)

Místo konání:
Tyršův stadion, Šumperk

Druh závodu:
Okresní kolo Přeboru škol se v roce 2012/2013 poběží jako dvoukolový závod, složený z podzimního a jarního kola, získané body v soutěži škol se budou za obě kola sčítat, okresní kolo slouží jako postupový závod do krajského kola pro družstva školy složená z kategorií D5,H5, dále pro družstva školy složená z kategorii D7,H7,D9,H9 a pro družstva střední školy v kategoriích DS,HS. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola.

Kategorie:
  • I. kategorie: D3, H3 mladší děti 1. a 3. ročník ZŠ (2006,2005,2004,2003),
  • II. kategorie: D5, H5 starší děti 4. – 5. ročník ZŠ (2003,2002,2001),
  • III. kategorie: D7, H7 mladší žactvo 6. – 7. ročník ZŠ (2001, 2000, 1999), prima a sekunda víceletých gymnázií,
  • IV. kategorie: D9, H9 starší žactvo 8. – 9. ročník ZŠ (1999,1998,1997), tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií,
  • V. kategorie: DS, HS studenti 1. – 4. ročník SŠ ( 1997, 1996, 1995, 1994, 1993), kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií.

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně.


Pravidla:
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.

Přihlášky:
do 22. 10. 2012 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz nebo telefonicky u ředitele závodu na čísle 603 545 642. Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Prezentace:
od 10,00 do 14,00 hod. na tribuně atletického stadionu.

Mapa:
Tyršák (revize z roku 2012), měřítko 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m.

Start:
11:00 - 14:00 hod.
Start od 11,00 hod. doporučujeme pro 1. stupeň ZŠ.

Ukončení:
Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků cca v 14,15 hod., v cíli bude připraveno občerstvení.

Výsledky:
výsledky jednotlivců a pořadí škol bude zveřejněno na http://www.ssu.cz, závodníci na prvních třech místech obdrží drobné ceny, které budou doručeny do škol.

Upozornění:
Před závodem bude provedena základní instruktáž o závodě v orientačním běhu. Bude použit elektronický systém ražení Sportident.

Hlavní činovníci závodu:
ředitel – Václav Král
stavitel tratí – Jan Souček
hlavní rozhodčí – Josef Ostřanský

Závod se koná s podporou Olomouckého kraje.

Stáhout rozpis ve formátu pdf.

SK Severka Šumperk