SK Severka Šumperk & SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk pořádají

Přebor škol v orientačním běhu 2012/2013

jarní kolo, 17. dubna 2013, Základní škola Šumperk, Šumavská 21

Rozpis závodu

Přebor škol v orientačním běhu 2012/2013

Jarní kolo, 17. 4. 2013

Pořadatel:
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum:
17. dubna 2013 (středa)

Místo konání:

Druh závodu:
Okresní kolo Přeboru škol se v roce 2012/2013 poběží jako dvoukolový závod, složený z podzimního a jarního kola, získané body v soutěži škol se budou za obě kola sčítat. okresní kolo slouží jako postupový závod do krajského kola pro družstva školy složená z kategorií D5,H5, dále pro družstva školy složená z kategorii D7,H7,D9,H9 a pro družstva střední školy v kategoriích DS,HS. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola.

Kategorie:
  • I. kategorie: D3, H3 mladší děti 1. a 3. ročník ZŠ (2006, 2005, 2004, 2003),
  • II. kategorie: D5, H5 starší děti 4. – 5. ročník ZŠ (2003, 2002, 2001),
  • III. kategorie: D7, H7 mladší žactvo 6. – 7. ročník ZŠ (2001, 2000, 1999), prima a sekunda víceletých gymnázií,
  • IV. kategorie: D9, H9 starší žactvo 8. – 9. ročník ZŠ (1999, 1998, 1997), tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií,
  • V. kategorie: DS, HS studenti 1. – 4. ročník SŠ (1997, 1996, 1995, 1994, 1993), kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií.

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně.


Pravidla:
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.

Přihlášky:
do 15. 4. 2013 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz nebo telefonicky u ředitele závodu na čísle 603 545 642. Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Elektronický systém ražení:
při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o vedení čísla čipu v přihlášce.

Prezentace:
od 9,30 do 13,30 hod. na základní škole na Šumavské 21

Mapa:
U Huberta (revize z roku 2013), měřítko 1 : 3 000, ekvidistance 2,5 m

Start:
10:00 - 14:00 hod.
Start od 10,00 hod. doporučujeme pro 1. stupeň ZŠ.

Ukončení:
Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků cca v 14,15 hod., v cíli bude připraveno občerstvení.

Výsledky:
výsledky jednotlivců a pořadí škol bude zveřejněno na http://www.ssu.cz, závodníci na prvních třech místech obdrží drobné ceny, které budou doručeny do škol.

Upozornění:
Před závodem bude provedena základní instruktáž o závodě v orientačním běhu.

Hlavní činovníci závodu:
ředitel – Václav Král
stavitel tratí – Martin Poklop
hlavní rozhodčí – Josef Ostřanský

Činnost klubu orientačního běhu SK Severka Šumperk podporuje město Šumperk a Olomoucký kraj.

Stáhout rozpis ve formátu pdf.

SK Severka Šumperk